კულტურათაშორისი დიალოგის გზამკვლევი, რომელიც არის პროექტის TOGETHER-ის მეოთხე და ბოლო შედეგი, მიმართავს ადგილობრივ აქტორებს, რომლებსაც სჯერათ ინტერკულტურული დიალოგის ძალა და სურთ გაავრცელონ და მიიღონ განათლება ამ ინტერკულტურული პროცესის შესახებ. კულტურათაშორისი დიალოგის გზამკვლევი შეიცავს პროექტ TOGETHER-ის შექმნისას მიღებულ ყველა ინტერკულტურულ ცოდნას; ის შეიცავს ყველა სასწავლო შემთხვევას, გამოცდილებას და აქტივობას, რომელიც კონსორციუმმა შეაგროვა 2 წლის განმავლობაში, რათა შეადგინოს სახელმძღვანელო მითითებების სერია რაც შეიძლება მოსახერხებელი.