Ο Οδηγός Διαπολιτισμικού Διαλόγου, που είναι το τέταρτο και τελευταίο προϊόν του έργου TOGETHER απευθύνεται σε τοπικούς παράγοντες που πιστεύουν στη δύναμη του Διαπολιτισμικού Διαλόγου και θέλουν να διαδώσουν και να εκπαιδεύσουν αυτή τη διαπολιτισμική διαδικασία. Ο Οδηγός Διαπολιτισμικού Διαλόγου περιέχει όλη τη διαπολιτισμική γνώση που αποκτήθηκε κατά τη δημιουργία του έργου TOGETHER και περιέχει όλες τις περιπτώσεις μελέτης, τις εμπειρίες και τις δραστηριότητες που έχει συλλέξει η κοινοπραξία, σε διάστημα 2 ετών, προκειμένου να συνθέσει μια σειρά από οδηγίες όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς τον χρήστη.