კონფიდენციალობის დაცვის პოლიტიკა თქვენი პირადი მონაცემების დაცვას ითვალისწინებს. დაგვიკავშირდით ელ-ფოსტის მისამართზე togetherculturalproject@gmail.com, თუ რაიმე შეკითხვები ან პრობლემები გაქვთ თქვენი პირადი მონაცემების გამოყენებასთან დაკავშირებით და ჩვენ სიამოვნებით დაგეხმარებით. ამ საიტისა ან/და ჩვენი მომსახურების გამოყენებით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე, რაც აღწერილია კონფიდენციალობის დაცვის პოლიტიკაში.

მონაცემები, რომელსაც ვაგროვებთ
ინფორმაცია, რომელიც მოგვაწოდეთ
თქვენ არ მოგეთხოვებათ თქვენი პირადი მონაცემების ჩვენთვის მიწოდება ამ ვებსაიტის რომელიმე ნაწილთან წვდომისთვის. თუმცა, თუ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერას გადაწყვეტთ, ჩვენ დაგვჭირდება თქვენი სახელი და გვარი, ელ-ფოსტა და თქვენი კომპანიის სახელწოდება (საჭიროებისამებრ), რათა შევძლოთ ჩვენი სიახლეების თქვენთვის გადმოგზავნა. 
თქვენს შესახებ ავტომატურად შეგროვებული ინფორმაციაეს მოიცავს ინფორმაციას, რომელიც ავტომატურად ინახება ქუქი-ფაილებისა და სხვა სეანსის ინსტრუმენტების მიერ, მაგალითად, თქვენს IP მისამართს და ა.შ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება თქვენი, როგორც მომხმარებლის, გამოცცდილების გასაუმჯობესებლად. როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს მომსახურებას ან ათვალიერებთ ჩვენი ვებსაიტის კონტენტს, თქვენი აქტივობები შეიძლება რეგისტრირებულ იქნას. 

როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს
ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს ჩვენი პროექტის შესახებ საინფორმაციო ბიულეტენების გამოსაგზავნად. თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია თქვენი თანხმობა. თუ თქვენ გამოწერილი გაქვთ საინფორმაციო ბიულეტენებისა და განახლებების მიღება და აღარ გსურთ მათი მიღება, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ჩვენგან მიღებულ ელ-ფოსტაში „გამოწერის გაუქმება“ ბმულის გამოყენებით. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ წავშლით თქვენს პირად მონაცემებს შესაბამისი მონაცემთა ბაზიდან და აღარ გამოგიგზავნით საინფორმაციო ბიულეტენებსა და სხვა მსგავს მასალას. ჩვენ არ გავუზიარებთ და არ გავუმჟღავნებთ თქვენს პირად მონაცემებს ნებისმიერ მესამე მხარეს, გარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების პროვაიდერებისა, რომლებიც ამუშავებენ მონაცემებს, მოქმედებენ ჩვენი სახელით და ჩვენი მითითებების შესაბამისად და ვალდებული არიან შეასრულონ ყველა აუცილებელი ტექნიკური და საორგანიზაციო ზომა თქვენი პირადი მონაცემების დასაცავად. 

კიდევ ვის ექნება თქვენს პირად მონაცემებთან წვდომა
ჩვენ არ ვუზიარებთ თქვენს პირად მონაცემს უცხო პირებს. ზოგ შემთხვევაში თქვენი პირადი მონაცემები გადაეცემა ჩვენს საიმედო პარტნიორებს თქვენთვის მომსახურების გაწევის უზრუნველსაყოფად ან თქვენი, როგორც მომხმარებლის, გამოცდილებით გასაძლიერებლად. ჩვენ ვუზიარებთ თქვენს მონაცემებს ჩვენს ბიზნეს პარტნიორს: Eworx S.A.

როგორ ვიცავთ თქვენს მონაცემებს
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოდ შენახვას. ჩვენ ვიყენებთ კომუნიკაციისა და მონაცემთა გადაცემის უსაფრთხო პროტოკოლებს (როგორიცაა HTTPS). საჭიროებისამებრ, ვიყენებთ ანონიმიზაციასა და ფსევდონომიზაციას. მონიტორინგს ვახორციელებთ ჩვენს სისტემებზე შესაძლო თავდახმების გამოსავლენად.

საკონტაქტო ინფორმაცია
თუ გსურთ რომელიმე თქვენი ზემოაღნიშნული უფლების განხორციელება ან რაიმე შეკითხვები გაქვთ წინამდებარე პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ მოგვწეროთ ელ-ფოსტის მისამართზე: togetherculturalproject@gmail.com.

ცვლილებები წინამდებარე კონფიდენციალობის დაცვის პოლიტიკაში.
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, შევიტანოთ ცვლილებები წინამდებარე კონფიდენციალობის დაცვის პოლიტიკაში.