Culture Polis Logo

Η CulturePolis είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με έδρα την Κέρκυρα, Ελλάδα από το 2006, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη, προβολή και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά στην Κέρκυρα. Η ομάδα της δραστηριοποιείται επίσης στην προώθηση των τεχνών και της πολιτιστικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη βιωσιμότητα και την κοινωνική καινοτομία. Η CulturePolis επιτυγχάνει αυτούς τους φιλόδοξους στόχους κυρίως μέσω εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Λεκάνη της Μεσογείου και συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί δομή φιλοξενίας εξειδικευμένων πρωτοβουλιών και στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε το 2020 το «Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού - Κ. ΕΛ.ΑΛ.Π.».
FB: @culturepolisorg
YT: @CulturePolis NGO
Ιστοσελίδα: https://culturepolis.org/

Gacc logo

Το Γεωργιανό Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού (GACC) είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1995. Μέλος του WCC-Europe. Από το 2016 η GACC είναι επίσης η επίσημη αντιπροσωπεία της Europa Nostra στη Γεωργία. Αποστολή της είναι η διαφύλαξη, η προώθηση και η βιώσιμη χρήση της Γεωργιανής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το κέντρο ενεργεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης των πολιτιστικών βιομηχανιών στη Γεωργία. Συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας και της αυτοβιωσιμότητας των πολιτιστικών ιδρυμάτων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που βασίζονται στον πολιτισμό και των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού· Προωθεί τις διεθνείς σχέσεις και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Εκτελεί μελέτες και ασκεί μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα του πολιτισμού. Υποστηρίζει την ανάπτυξη δημιουργικού τουρισμού και εμπειρίας που βασίζεται στην πολιτιστική κληρονομιά. Διεγείρει τις μελέτες του γεωργιανού πολιτισμού και την ενσωμάτωση γεωργιανών μελετητών στον διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο. Εφαρμόζει καινοτόμες προσεγγίσεις στις εκθεσιακές δραστηριότητες.
FB: @GACC.gaccgeorgia.org
Ιστοσελίδα: https://www.gaccgeorgia.org/

IED logo

Το Institute of Entrepreneurship Development είναι ένα κορυφαίο Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και ένας ταχέως αναπτυσσόμενος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας. Το iED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Ως υπερσύγχρονος διεθνής οργανισμός, πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας και DIH, το iED παράγει και μεταφέρει τεχνογνωσία, ενισχύει τις επιχειρηματικές γνωστικές διαδικασίες και υποστηρίζει κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των ετών της δραστηριότητάς μας, έχουμε υλοποιήσει πολυάριθμα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα βάσει Χρηματοοικονομικών Πλαισίου και δημιουργήσαμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Ευρώπη και όχι μόνο. Χρησιμοποιώντας το δίκτυό μας και την τεχνογνωσία μας σε διάφορα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα έρευνας και καινοτομίας που επικεντρώνονται στην επιχειρηματικότητα, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Γνώσης που καλύπτει τις ανάγκες του πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
FB: @ied.europe
IG: @ied.europe
YT: @iED - Institute of Entrepreneurship Development
Ιστοσελίδα: https://ied.eu/

Eworx Logo

Η EWORX S.A. είναι ένα ιδιωτικό, ψηφιακό γραφείο, που ιδρύθηκε το 2001, με γραφεία στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες. Η εταιρεία προσφέρει μια εστιασμένη γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας και υλοποίησης, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία χρήστη και στις τεχνολογίες αιχμής. Οι υπηρεσίες της EWORX αξιοποιούν τη σύγκλιση ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε οργανωτικές και εταιρικές προκλήσεις σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο διαδικτυακής οικονομίας. Η EWORX έχει πραγματοποιήσει αρκετά έργα στους τομείς της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και της διαδικτυακής συνεργασίας και των κοινοτήτων.
FB: @EworxSA
YT: @ EworxSA 
Ιστοσελίδα: https://www.eworx.gr/

 

ldn logo

 

Το Lebanese Development Network (LDN) είναι ένας εθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός «αφοσιωμένος να βοηθά άτομα, κοινότητες και ιδρύματα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους μεταδίδοντας γνώση και βελτιώνοντας τις πρακτικές επιδόσεις για να μπορέσουν να διαχειριστούν τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές απαιτήσεις, να πιάσουν ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν τις αναπτυξιακές προκλήσεις». Το LDN δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της οικονομίας, της κοινωνικής και της υγείας μέσω των διαφόρων στρατηγικών επιπέδων Ανάπτυξης Ικανοτήτων, Πρακτικών Κοινωνικού Μάρκετινγκ και Δικτύωσης και παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε νέα πρότυπα για τις ΜΜΕ, την Καινοτομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία τόσο με τον δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα και να προωθήσουμε την κουλτούρα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διαλόγου και της ιδιότητας του πολίτη.
FB: @LebaneseNetwork
Ιστοσελίδα: http://www.ldn-lb.org/

Fattoria pugliese diffusa logo

Η Fattoria Pugliese Diffusa (FPD) ιδρύθηκε το 2009, στο Taurisano (Νότια Ιταλία) χάρη στην Περιφερειακή Κυβέρνηση που χορήγησε την ίδρυσή της με βάση τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για την κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειακών αγροτικών περιοχών. Το FPD βάζει όλη του την ενέργεια σε όλα τα έργα που δίνουν στις κοινότητες την ευκαιρία να ζήσουν εμπειρίες ανάπτυξης, ανταλλαγής, ευαισθητοποίησης, ανθρωπιάς. Η ένωση είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή διάσταση μέσω έργων και δραστηριοτήτων που δίνουν στους συμμετέχοντες μια ευρεία άποψη της ζωής και μια διεθνή αίσθηση του ανήκειν. Ορισμένα από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και Ευρώπη για τους πολίτες. Το FPD συνέβαλε στην καθιέρωση/ανάπτυξη των ακόλουθων πρωτοβουλιών: Ep-goal (με στόχο την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των πολιτών των ιταλικών αγροτικών περιοχών και της Ευρώπης). Δίκτυο Eurodesk (ένα κανάλι που συνδέει το FPD με χιλιάδες οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη). Oltre l'Arte (ένας συνεταιρισμός που ξεκίνησε με μια ομάδα νεαρών ενηλίκων που ήθελαν να δημιουργήσουν μια ευκαιρία εργασίας για τους ίδιους και τους άλλους στην πόλη τους, επενδύοντας στη δημιουργικότητα και τις δεξιότητές τους). Επιπλέον, η ένωση ίδρυσε πρόσφατα ένα Ευρωπαϊκό Λαϊκό Πανεπιστήμιο στο Taurisano, σε ένα κτίριο που κατασχέθηκε λόγω τοπικής εγκληματικότητας, όπου πραγματοποιούνται πολυάριθμες δραστηριότητες με νέους και ενήλικες πολίτες στον τομέα της εκπαίδευσης για τη δικαιοσύνη, όπως workshops, εργαστήρια και σεμινάρια σχετικά με τη νομιμότητα, τον κανόνα, του δικαίου, της ψηφιακής ασφάλειας, της παιδείας στις ΤΠΕ, της ασφαλούς περιήγησης, της ιδιωτικής ζωής, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και του εθελοντισμού. Η FPD θέλει να επενδύσει σε ανθρώπους επειδή η δύναμη των ανθρώπων είναι το πραγματικό καύσιμο του κόσμου.
FB: @fattoriapugliesediffusa
IG: @fattoriapugliesediffusa
YT: @fattoradio
Ιστοσελίδα: https://www.fattoriapugliesediffusa.it/