Στις 14,15,16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε για 4η φορά η Διεθνής Συνάντηση Κορυφής της Τιφλίδας για τη Χειροτεχνία και το Design ETHNOFEST-2022. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες για κατασκευαστές χειροτεχνίας, σχεδιαστές, επιχειρηματίες, λιανοπωλητές, εμπειρογνώμονες, εμπορικούς αντιπροσώπους, αγοραστές και το ευρύ κοινό στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

Το 2020 ήταν ιδιαίτερα προβληματικό στη Γεωργία όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα. Η πανδημία COVID-19 και οι συνέπειές της επηρέασαν σοβαρά τις μειονότητες. Η πανδημία έχει αναδείξει πολλά συστημικά προβλήματα στην προστασία της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων. Το κράτος απέτυχε να εξασφαλίσει την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων για όλους, παραμέλησε την ισότητα μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων και τον διαχωρισμό θρησκείας και κράτους. Υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης πανδημίας, η ρητορική μίσους έχει ενταθεί, ιδιαίτερα έντονα προς τους Αζερμπαϊτζανούς και τους μουσουλμάνους πολίτες.
Έκθεση Δημόσιας Έρευνας που Διενεργήθηκε για το Σχέδιο Συνεργασίας «Καταπολέμηση των Διακρίσεων, Εγκλημάτων Μίσους και Ρητορικής Μίσους στη Γεωργία»
Η Διαπολιτισμική Ικανότητα είναι ένα σύνολο τρόπων σκέψης/δεξιοτήτων που περιλαμβάνει την πολιτισμική κατανόηση του εαυτού και την κατανόηση των άλλων. Είναι ακόμη περισσότερο ένα πλεονέκτημα για τα διαφορετικά περιβάλλοντα σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς, εθνότητες, θρησκείες, φυλές, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, εθνικότητες κ.λπ., που διαμορφώνονται από διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και εμπειρίες.
Η Πολιτιστική Βιωσιμότητα σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Οι ΣΒΑ βασίζονται στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), των οποίων η ατζέντα διαμορφώθηκε από το 2000 έως το 2015. Η νέα Ατζέντα 2030 εγκρίθηκε το 2015 και στοχεύει σε 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και 169 υπο-στόχους.
Η πολιτισμική ποικιλομορφία είναι μια βασική κατάσταση της ανθρώπινης κοινωνίας που ίσχυε ακόμη και στις αρχαίες κοινωνίες, όπως για παράδειγμα συνέβαινε με τους «μέτοικους» στην αρχαία Ελλάδα. Επρόκειτο για άτομα γεννημένα σε άλλο τόπο που αναζητούσαν οικονομικές ευκαιρίες σε ευημερούσες παλιές ελληνικές πόλεις-κράτη όπως η Αθήνα.
Η πολιτισμική ποικιλομορφία είναι μια ουσιαστική συνθήκη της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία ίσχυε ακόμη και στις αρχαίες κοινωνίες, όπως οι "μέτοικοι" στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν άτομα που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό και αναζητούσαν οικονομικές ευκαιρίες στις ευημερούσες παλιές ελληνικές πόλεις-κράτη, όπως η Αθήνα.
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης για τον διαπολιτισμικό διάλογο. Η έκθεση συγκριτικής ανάλυσης Comparative Analysis Report είναι το πρώτο πνευματικό προιόν που αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "TOGETHER: Towards a Cultural Understanding of the Other".
​​​​​​​Η Γεωργία είναι μια πολύγλωσση και πολυεθνική χώρα. Η αναγνώριση των μειονοτικών γλωσσών και ο σεβασμός προς τους ομιλητές τους, συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και ενισχύει τη διαδικασία ένταξης των πολιτών στη χώρα.
Μιλώντας για τη σύνδεση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της βιώσιμης ανάπτυξης, εννοούμε την ανοιχτή και με σεβασμό ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ανθρώπων και ομάδων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, προκειμένου να αναζητηθούν και να εφευρεθούν εκ νέου πιο δημιουργικοί τρόποι για να ζούμε και να αναπτυσσόμαστε μαζί επιτυχώς.