Οι δραστηριότητες του έργου "TOGETHER - TOwards a cultural understandinG of thE Other" ξεκίνησαν επίσημα μέσω μιας διαδικτυακής εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2020 και στην οποία συμμετείχαν τα μέλη όλων των εταίρων οργανισμών.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας της Κύπρου. Αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους εταίρους να συνέλθουν και να συζητήσουν διάφορα σημεία του έργου σε σχέση με το ερευνητικό του κομμάτι, τη διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων του και της αξιοποίησης τους καθώς και το τεχνολογικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.

Η Βάλια Κυρατζούλη, συντονίστρια της συνάντησης και στέλεχος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας εγκαινίασε τη Διεθνική Συνάντηση, απευθύνοντας χαιρετισμό στους εταίρους και παρουσιάζοντας την ατζέντα της συνεδρίας τους.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση των διαχειριστικών εργαλείων του έργου, όπως των εκθέσεων προόδου (reports), των δελτίων απασχόλησης (time sheets), της «Εργαλειοθήκης για τη Διαχείριση του Έργου» (Project Management Toolkit) καθώς και του ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας των εταίρων (Memorandum of Underastanding and Code of Contact – Partners’ Internal Agreement). Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση ανάμεσα σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Έπειτα, η Irene Surmanidze, ερευνήτρια του Κέντρου Γεωργιανών Τεχνών και Πολιτισμού (Georgian Arts and Culture Center), προχώρησε στην παρουσίαση του Comparative Analysis Report, του πρώτου Πνευματικού Προϊόντος (ΙΟ1) του έργου ενώ ακολούθησε η Ξανθίππη Κοντογιάννη, υπεύθυνη διαχείρισης του έργου από την CulturePolis η οποία παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Ambassadors Curriculum που αποτελεί το δεύτερο Πνευματικό Προιόν (IO2) του έργου.

Στη συνέχεια, ο Amin Nehme, πρόεδρος του Λιβανικού Δικτύου Ανάπτυξης (Lebanese Development Network) σε συνεργασία με την Antoinette Moubarak, συντονίστρια επικοινωνίας του Δικτύου παρουσίασαν ένα προσχέδιο του Πλάνου Διάδοσης και Βιωσιμότητας του έργου (Dissemination and Sustainability Plan).

Η Διεθνική Συνάντηση ολοκληρώθηκε με την διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου που μοιράστηκε σε όλους τους εταίρους με στόχο να σκιαγραφήσει τους κινδύνους που δύνανται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου.

Το TOGETHER είναι ένα έργο διάρκειας 24 μηνών και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +. Aπευθύνεται σε τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, εκπροσώπους τοπικών πολιτιστικών ενώσεων και ομοσπονδιών, προκειμένου να δημιουργήσει και να διαδώσει τεχνογνωσία σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ χωρών της ΕΕ και χωρών εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Κύρια επιδίωξη του έργου είναι η ενδυνάμωση όλων των τομέων της κοινωνίας μέσω της οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ των ανθρώπων, της ενίσχυσης της αμοιβαίας κατανόησης και της τόνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ώστε η Ευρώπη και οι γείτονές της να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και να επιτύχουν κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα.