• Οι δραστηριότητες του έργου "TOGETHER - TOwards a cultural understandinG of thE Other" ξεκίνησαν επίσημα μέσω μιας διαδικτυακής εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2020 και στην οποία συμμετείχαν τα μέλη όλων των εταίρων οργανισμών.
  • Στις 8 Ιανουαρίου 2021, η ομάδα του έργου "TOGETHER - TOwards a cultural understandinG of thE oTHER" πραγματοποίησε την τακτική μηνιαία συνάντησή της μέσω διαδικτύου, την οποία διοργάνωσε ο Επικεφαλής Εταίρος, CulturePolis.
  • Στις 26 Σεπτεμβρίου 2021, οι εταίροι του έργου "TOGETHER - TOwards a cultural understandinG of thE oTHER" είχαν την πρώτη τους διεθνική συνάντηση στο Taurisano της Ιταλίας. Την επιμέλεια και οργάνωση της συνάντησης αυτής ανέλαβε ο ιταλός εταίρος, Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale (FPD).
  • Η τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου TOGETHER πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου 2022, στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, όπου έχει την έδρα της o οργανισμός Georgian Arts and Culture Center που μας φιλοξένησε. Τα μέλη του προσωπικού και οι εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου ήταν παρόντες και συμμετείχαν πλήρως στις διαδικασίες.

  • Την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, ο Γεωργιανός εταίρος Georgian Arts and Culture Center, πραγματοποίησε μια πολλαπλασιαστική εκδήλωση με τίτλο "Πολυπολιτισμική Γεωργία - Προκλήσεις και Πρακτικές" προκειμένου να διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου TOGETHER στο τοπικό κοινό. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το  Institute of Cultural Studies και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας.