Στις 26 Σεπτεμβρίου 2021, οι εταίροι του έργου "TOGETHER - TOwards a cultural understandinG of thE oTHER" είχαν την πρώτη τους διεθνική συνάντηση στο Taurisano της Ιταλίας. Την επιμέλεια και οργάνωση της συνάντησης αυτής ανέλαβε ο ιταλός εταίρος, Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale (FPD).

Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να συζητηθούν και να ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με την πρόοδο του έργου από τον Οκτώβριο του 2020 έως σήμερα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την αξιολόγηση του δεύτερου πνευματικού προιόντος (IO2) που αφορά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου.

Η Ξανθίππη Κοντογιάννη, εκπρόσωπος του Επικεφαλής Εταίρου CulturePolis, απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό στους συμμετέχοντες και ακολούθησε ειδική συνεδρία αφιερωμένη στο Πλάνο έτρησης του Κοινωνικού Αντικτύπου του έργου.

Εξετάστηκαν επίσης οι λεπτομέρειες εφαρμογής της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που σχετίζονται με το τρίτο πνευματικό προιόν του έργου (IO3) που συντονίζει ο εταίρος EWORX, από την Ελλάδα.

Με τη σειρά του, ο Στέφανος Πατέλης παρουσίασε τις λεπτομέρειες σχετικά με τις γλώσσες, τις συνδρομές και τις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής της πλατφόρμας.

Στη συνέχεια, η Βάγια Κυρατζούλη από το IED της Κύπρου παρουσίασε μια περίληψη όλων των εκθέσεων και των αποτελεσμάτων που μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας (Quality Assurance & Evaluation), συζητώντας τα αποτελέσματα αυτά σε σχέση με την τωρινή κατάσταση του διαπολιτισμικού διαλόγου στις συνεργαζόμενες χώρες, καθώς και τη διερεύνηση καλών πρακτικών εντός και εκτός της ΕΕ.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, η Antoinette Moubarak από το Λιβανικό Δίκτυο Ανάπτυξης (LDN) παρουσίασε ένα επικαιροποιημένο σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης του έργου, που ενισχύει την εμπλοκή των εταίρων στην ανάπτυξη περιεχομένου.

Η διεθνική συνάντηση των εταίρων ολοκληρώθηκε με έναν καταιγισμό ιδεών αναφορικά με την επερχόμενη περίοδο δραστηριοτήτων και συζητήθηκαν τα μέτρα βιωσιμότητας που πρέπει να ληφθούν λίγο πριν το πέρας του έργου.

Το TOGETHER είναι ένα έργο διάρκειας 24 μηνών και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +. Aπευθύνεται σε τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, εκπροσώπους τοπικών πολιτιστικών ενώσεων και ομοσπονδιών, προκειμένου να δημιουργήσει και να διαδώσει τεχνογνωσία σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ χωρών της ΕΕ και χωρών εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Κύρια επιδίωξη του έργου είναι η ενδυνάμωση όλων των τομέων της κοινωνίας μέσω της οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ των ανθρώπων, της ενίσχυσης της αμοιβαίας κατανόησης και της τόνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ώστε η Ευρώπη και οι γείτονές της να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και να επιτύχουν κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα.

Το έργο υλοποιείται με την σύμπραξη 6 φορέων (CulturePolis, EWORX, iED, Fattoria Pugliese Diffusa, Georgian Arts and Culture Center, Lebanese Development Network) από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Γεωργία, Λίβανος).