Η Γεωργία είναι μια πολύγλωσση και πολυεθνική χώρα. Εκτός από τους Γεωργιανούς, οι μεγαλύτερες εθνοτικές μειονότητες είναι οι Αζέροι και οι Αρμένιοι. Άλλες εθνοτικές ομάδες περιλαμβάνουν Ρώσους, Οσετίους, Έλληνες, Κούρδους, Γεζίντι, Ασσύριους, Εβραίους, καθώς και Ουκρανικές και Πολωνικές κοινότητες. Η αναγνώριση των μειονοτικών γλωσσών και ο σεβασμός προς τους ομιλητές τους, συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και ενισχύει τη διαδικασία ένταξης των πολιτών στη χώρα. Η χορήγηση διεθνώς αναγνωρισμένης μειονοτικής προστασίας στις εθνικές μειονότητες θα τους δώσει επίσης την αίσθηση ότι ανήκουν στην χώρα και θα μειώσει τον κίνδυνο αυτονομισμού. Επιπλέον, διατηρώντας τους πολιτισμούς των εθνικών μειονοτήτων, οι τουρίστες θα προσελκύονται και θα εμπνευστούν να εξερευνήσουν την πολιτιστική κληρονομιά αυτής της ζωντανής και πολυεθνικής Γεωργίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε κατεβάστε τη δημοσίευση του γεωργιανού γραφείου του Συμβουλίου της Ευρώπης.