Το διετές έργο "TOGETHER" γεννήθηκε από την ανάγκη δημιουργίας δεσμών, ευαισθητοποίησης και προώθησης των κοινών αξιών του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών.

Κύρια επιδίωξη του έργου είναι η ενδυνάμωση όλων των τομέων της κοινωνίας μέσω της οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ των ανθρώπων, της ενίσχυσης της αμοιβαίας κατανόησης και της τόνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ώστε η Ευρώπη και οι γείτονές της να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και να επιτύχουν κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα.

Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως: δημόσιες αρχές, τοπικές κοινότητες, πολιτιστικές ομάδες και ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών , καθώς και ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από: το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (IED) - Κύπρος, την EWORX - Ελλάδα, την πολιτιστική οργάνωση Fattoria Pugliese Diffusa (FPD) - Ιταλία, το Κέντρο Γεωργιανών Τεχνών και Πολιτισμού (GACC) - Γεωργία και το Λιβανικό Δίκτυο Ανάπτυξης (LDN) - Λίβανος.