Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών CulturePolis, συντονίστρια του έργου TOGETHER, διοργάνωσε στο ιστορικό κτίριο της Ιόνιας Βουλής στην Κέρκυρα το "Συνέδριο για την Προώθηση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου στις Τοπικές Κοινότητες".

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε τοπικούς φορείς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων του νησιού και πραγματοποιήθηκε με την παρουσία όλων των εταίρων του έργου ως εορτασμός της 2ετούς συνεργασίας τους και της ολοκλήρωσης του TOGETHER.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε τοπικούς φορείς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων του νησιού και πραγματοποιήθηκε με την παρουσία όλων των εταίρων του έργου ως εορτασμός της 2ετούς συνεργασίας τους και της ολοκλήρωσης του TOGETHER. Αρχικά, η συντονίστρια του έργου, Ξανθίππη Κοντογιάννη από την CulturePolis παρουσίασε στους συμμετέχοντες το TOGETHER παρέχοντας πληροφορίες για το πλαίσιο, τους κύριους στόχους, την κοινοπραξία και το πρόγραμμα χρηματοδότησης, Erasmus +. Στη συνέχεια, η Βάια Κυρατζούλη, υπεύθυνη έργου του IED Κύπρου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της Διακρατικής Έρευνας του έργου που διεξήχθη στο πλαίσιο του πρώτου πνευματικού παραδοτέου, της Έκθεσης Συγκριτικής Ανάλυσης. Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Καραγιώργος από την EWORX και η Ξανθίππη Κοντογιάννη από την CulturePolis ανέλυσαν από κοινού το 2ο και το 3ο πνευματικό παραδοτέο που είναι τα κύρια εκπαιδευτικά αποτελέσματα - το Πρόγραμμα Σπουδών για Πρεσβευτές "Ambassadors' Curriculum" και η Ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη TOGETHER. Τέλος, έγινε μια σύντομη παρουσίαση του εγχειριδίου Οδηγός Διαπολιτισμικού Διαλόγου που αποτελεί το 4ο πνευματικό παραδοτέο του έργου.

Εκτός από την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου, τα μέλη της ομάδας έργου από την CulturePolis και τους οργανισμούς-εταίρους από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γεωργία και το Λίβανο, καθώς και ειδικοί προσκεκλημένοι από την Αλβανία μοιράστηκαν γνώσεις, εμπειρίες και διδάγματα που αποκόμισαν από τη διετή συνεργασία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μελέτες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των τοπικών φορέων στη διαδικασία κατανόησης της πολιτιστικής πολυμορφίας και συζητήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου "πρεσβευτών" (διαμεσολαβητών) του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και ακολούθησε μικρή δεξίωση στον υπαίθριο χώρο του Ιονίου Κοινοβουλίου.

ME CORFU

ME CORFU

ME CORFU