2021 წლის 8 იანვარს, პროექტ „TOGETHER“-ის პარტნიორი ორგანიზაციების პროექტის მენეჯერებმა ჩაატარეს რეგულარული ყოველთვიური შეხვედრა ონლაინ, ორგანიზებული წამყვანი პარტნიორის, CulturePolis-ის მიერ საბერძნეთიდან.

ამ ვიდეოზარის მთავარი მიზანი იყო 2020 წლის დეკემბრის თვის განმავლობაში პროექტის მიმდინარეობის შესახებ მსჯელობა და აზრების გაცვლა. დღის წესრიგში ასევე შედიოდა პროექტის ვებგვერდის დასრულება და პირველი ინტელექტუალური შედეგის კვლევის ნაწილთან დაკავშირებული კითხვარი. (IO1), შედარებითი ანალიზის ანგარიში.

ქსანტიპი კონტოგიანმა, CulturePolis-ის წარმომადგენელმა, სიტყვით მიმართა მონაწილეებს გახსნის სიტყვით, რასაც მოჰყვა სპეციალური სესია, რომელიც ეძღვნებოდა პორტალის დეტალებს, რომელსაც უძღვებოდა EWORX-ის პროექტის მენეჯერი ლაურა ჩაროგიანი.

ამის შემდეგ ჩატარდა მოკლე შეხვედრა შედარებითი ანალიზის ანგარიშში ჩართული მკვლევარებისთვის - განსაზღვრული კითხვარის საბოლოო შინაარსის დასადგენად. შედარებითი ანალიზის ანგარიში მოიცავს უფრო ფართო სამეცნიერო და პოლიტიკის კონტექსტს ევროკავშირის შესაბამის პოლიტიკასა და სტრატეგიებთან, TOGETHER ქვეყნებში კულტურათაშორისი დიალოგის უახლესი დონის პრეზენტაციას და კარგი პრაქტიკის შესწავლას ევროკავშირის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. ეს იქნება წამყვანი მონახაზი, რომელიც უზრუნველყოფს შემდგომ მითითებებს და კონტექსტს შემდეგი შედეგებისთვის - IO-ებისთვის, ასევე უზრუნველყოფს განახლებულ ინფორმაციას პროექტის კონტექსტთან დაკავშირებით.

„TOGETHER“ არის ორწლიანი Erasmus+ დაფინანსებული პროექტი. ეს გამომდინარეობს კავშირების შექმნის, შესაბამისი ცნობიერების ჩამოყალიბებისა და საერთო ღირებულებების ხელშეწყობის აუცილებლობიდან ევროკავშირსა და მეზობელ ქვეყნებს შორის კულტურათაშორისი დიალოგის მიმართ.

ის ძირითადად ცდილობს საზოგადოების ყველა სექტორის გაძლიერებას ადამიანებს შორის ხიდების აშენებით, ურთიერთგაგების გაძლიერებით და ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობით, რათა ევროპასა და მის მეზობლებს საერთო გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ და მიაღწიონ სოციალურ ერთიანობას და მდგრადობას.

კონსორციუმის წევრებია: CulturePolis – საბერძნეთი, A.B. Entrepreneurship Development LTD (IED) – კვიპროსი, EWORX – საბერძნეთი, Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale (FPD) – იტალია, ხელოვნებისსაერთაშორისო ცენტრი (GACC) – საქართველო და Lebanese Development Network (LDN) – ლიბანი.